Wystawa pani Katarzyny Betlińskiej to prezentacja prac wykonanych różnymi technikami.
Artystak wykorzystuje bowiem serigrafię, intaglio, betliny (przekształcenie fotografii w grafikę artystyczną), starą technikę zwaną „gumą dwuchromianową”.
Na temat twórczości artystki czytamy: „Tematy prac generują wybór techniki graficznej – technikę dopasowuje bardzo starannie, tak by jak najlepiej przedstawić wybrane motywy. Patrząc na prace widzimy artystycznie przetworzony temat. Bardzo ważne są tytuły, które ukierunkowują widza – np. cykl grafik „Strachy na lachy”, który odbity został na powierzchni lustrzanej. Cykl i sposób jego wykonania nasuwa widzowi najróżniejsze skojarzenia a tytuł ukierunkowuje poszukiwania widza.

żródło: http://owzpap.org/wystawy/katarzyna-betlinska-epizody/