Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Targówku” z lokalizacją przy ul. Suwalskiej 11 przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzimy kompleksowe zajęcia mające na celu wspomaganie i usprawnianie funkcjonowania uczestników w różnych sferach życia. Głównym założeniem przy planowaniu pracy jest pomoc uczestnikom w podtrzymywaniu nabytych umiejętności : rozwijanie zaradności, usprawnianie psychiczne i fizyczne oraz poprawa umiejętności samoobsługowych. Zajęcia w ośrodku prowadzone są w grupach oraz indywidualnie. Zakres i poziom ich trudności wynika z możliwości i potrzeb psychospołecznych uczestników.

Zindywidualizowany plan wspierająco – aktywizujący jest tworzony dla każdego uczestnika przez zespół złożony z pracowników ŚDS.

Oferujemy również wsparcie skierowane do środowiska rodzinnego poprzez odciążanie rodziców od całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną, konsultacje i rozmowy.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Targówku” jest otwarty 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie od 8 do 16.

link do strony naszej ukochanej dzielnicy/

https://pl-pl.facebook.com/SuwalskaSDS/