plakat pokazu filmów
plakat pokazu filmów

3 grudnia 2019 Kino Muranów Warszawa

Premierowy pokaz krótkometrażowych etiud filmowych przygotowanych m.in. przez uczestników ŚDS „Na Targówku” w ramach V Edycji Warsztatów projektu „Dom Od Środka”.

Projekt „Dom od środka 5” realizowany był od kwietnia do grudnia 2019 roku i stanowi kontynuację prowadzonego przez Stowarzyszenie Pracownia Filmowa „Cotopaxi” w 2014 roku projektu „Dom od środka”. Wspomniany projekt bazuje na technice Participatory Video (wideo uczestniczące), w której rola profesjonalistów ogranicza się jedynie do pomocy, a wszystkie treści pochodzą bezpośrednio od uczestników.

W trakcie warsztatów filmowych mamy możliwość wyrazić siebie, swoje obawy, talenty, możliwości, wszystko czym uczestnicy chcą się podzielić. To uczestniczki i uczestnicy grupy decydują o formie i kształcie produktu końcowego jakim jest film.

Wideo uczestniczące jest zarówno zbiorem konkretnych umiejętności pozwalających grupom na wypracowanie własnych wypowiedzi filmowych, jak i podejściem w którym wszyscy czują się równie ważni, twórczy i sprawczy.

Ideą „Domu od środka” jest włączanie grup marginalizowanych i wzmacnianie ich głosu. W projekcie biorą udział osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z doświadczeniem chorób oraz kryzysów psychicznych – w 2019 roku było aż 80 uczestników i uczestniczek ze Środowiskowego Domu Samopomocy na Żoliborzu, Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” na Ochocie, Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy, Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Targówku” oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Pomost” oraz z grup nieformalnych.

Link do filmu zrealizowanego przez uczestników ŚDS „Na Targówku” w ramach warsztatów filmowych „Dom od środka 5” odbywających się w roku 2019.
https://youtu.be/obE9bOSnEs8