Foto slajder SDS Na Targówku 650px

Formy wsparcia TYP A

Zajęcia ruchowe
Zajęcia komputerowe
Zajęcia teatralne
Zajęcia rękodzielnicze i plastyczne
Psychoedukacja poznawczo–behawioralna
Psychoterapia indywidualna
Muzykoterapia
Psychorysunek
Filmoterapia
Terapia śmiechem
Trening kulinarny
Trening umiejętności praktycznych
Trening higieniczny
Trening kulinarny
Trening relaksacyjny
Trening umiejętnosci spędzania czasu wolnego
Zajęcia integracyjne
Gorący posiłek – obiad