Deklaracja dostępności strony internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Targówku” w Warszawie

Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Targówku” w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sds-targowek.waw.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 2019.12.19
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019.12.19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML 5
  • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020.09.21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Nowak, j.nowak@sds-targowek.waw.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 614 21 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna:

Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Targówku” przy ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa

– Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Targówku;

– Dział Wsparcia i Aktywizacji osób przewlekle psychicznie chorych

Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Św. Wincentego i Matki Teresy z Kalkuty. Przejście dla pieszych od ul. Gilarskiej, św. Wincentego i Matki Teresy z Kalkuty posiada sygnalizację świetlną i dźwiękową,. Przejście dla pieszych od przystanku Żuromińska nie posiada sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 30 – 50 m:

– Przystanek Żuromińska 01 – autobusy Nr 112 (kierunek CH Marki), 120 (kierunek Olesin), 126 (kierunek CH Targówek), 145 (kierunek Wiatraczna), 160 (Kierunek Grodzisk), 212 (kierunek CH Targówek), 240 (kierunek Marki Pustelnik), 256 ( kierunek Zaułek Szkoła), 527 (kierunek Grodzisk)

– Przystanek Żuromińska 02 – autobusy Nr 112 (kierunek Karolin), 120 (kierunek Dw. Wschodni), 126 (kierunek Nowodwory), 145 (kierunek Żerań FSO), 160 ( kierunek Dw. Centralny)212 (kierunek Pl. Hallera), 240 (kierunek Żerań FSO), 256 ( kierunek PKP Zacisze Wilno), 527 (kierunek Metro Targówek Mieszkaniowy);

– Przystanek Gilarska 01 – autobusyNr 112 (kierunek Karolin), 126 (kierunek Nowodwory), 145, 240 (kierunek Żerań FSO), 156 (kierunek Metro Młociny), 169, 269, 500 (kierunek Bródno Podgrodzie)

– Przystanek Gilarska 55 – autobusy Nr 120, 156, 169 (kierunek Dw. Wschodni), 160 (kierunek Dw. Centralny), 256 (kierunek PKP Zacisze Wilno), 269 (kierunek Metro targówek Mieszkaniowy), 500 (kierunek Rondo Radosława).

Lokal usytuowany jest na I piętrze pawilonu usługowo-handlowego.

Istnieje możliwość skorzystania z windy.

Wejście do budynku jest oznakowane, wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone, dostępne dla osób poruszających się na wózku.

Przy budynku jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych od strony ulicy Franciszka Groëra.

Toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W lokalu nie ma pętli indukcyjnych.

W pomieszczeniach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Targówku” przy ul. Suwalskiej 11, 03-252 Warszawa

– Dział Wsparcia i Aktywizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Budynek znajduje się przy ul. Suwalskiej 11 w pobliżu trasy Toruńskiej

Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe znajdują się w odległości 180m – 600m:

Przystanek Toruńska 04 – wyposażony w windę, tramwaje Nr 1, 3, 25 (kierunek Annopol), 4, 41 (kierunek Żerań Wschodni)

Przystanek Toruńska 03 – wyposażony w windę, tramwaje Nr 1, 25 (kierunek Banacha), 3 (kierunek Gocławek), 4 (kierunek Wyścigi), 41 (kierunek PKP Służewiec)

Przystanek Toruńska 05 – wyposażony w podjazd dla osób na wózkach, autobusy Nr 104 (kierunek Żerań FSO), 112 (kierunek Karolin),118 (kierunek Metro Politechnika), 132, 134 (kierunek Metro Marymont), 240 (kierunek Żerań FSO)

Przystanek Toruńska 06 – wyposażony w podjazd dla osób na wózkach, autobusy Nr 104 (kierunek Brzeziny), 112 (kierunek CH Marki), 118 (kierunek Podgrodzie), 132 (kierunek Grodzisk), 134 (kierunek Olesin), 240 (kierunek Pustelnik)

Przystanek Turmoncka 01 – autobusy Nr 112 (kierunek CH Marki), 118 (kierunek Podgrodzie), 204 (kierunek PKP Praga), 240 (kierunek Pustelnik)

Przystanek Turmoncka 82 – autobusy Nr 112 (kierunek Karolin), 118 (kierunek Metro Politechnika), 169 (kierunek Podgrodzie), 204 (kierunek osiedle Derby), 240 (kierunek Żerań FSO )

Lokal usytuowany jest na parterze pawilonu usługowo-handlowego.

Wejście do budynku jest oznakowane, z podjazdem dla osób poruszających się na wózku, wyposażone w przeszklone drzwi dostępne dla osób na wózkach.

Placówka nie posiada własnych miejsc parkingowych. Na parkingu ogólnodostępnym nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W lokalu jest toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W lokalu nie ma pętli indukcyjnych.

W pomieszczeniach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.