Naglówek wycieczki do Muzeum Warszawy

W dniu 20 maja 2021 odwiedziliśmy wystawę „Zwierzęta w Warszawie. Tropem relacji” znajdującą się w Muzeum Warszawy w kamienicy nr 32 przy Rynku Starego Miasta. Jak się okazuje historia Warszawy to nie tylko historia ludzi. Mieszkało i mieszka w niej bowiem kilka tysięcy gatunków zwierząt, które dla nas pracują, dotrzymują nam towarzystwa i dostarczają rozrywki, są źródłem pokarmu i surowców oraz pozostają niezbędnym czynnikiem równowagi ekologicznej miasta.

Wystawa pozwala m.in. spojrzeć na złożony charakter relacji ludzko-zwierzęcych w Warszawie. Zwraca uwagę na wieloraką obecność zwierząt w historii miasta, podkreśla, że z biegiem lat zmieniał się ich status i że ta ewolucja nie jest zakończona.

Na wystawie zaprezentowano ponad 400 eksponatów – historycznych zabytków, dzieł sztuki i przedmiotów codziennego użytku, które pokazują rodzaje zależności między człowiekiem a zwierzęciem w mieście. Wśród nich znajdą się wyroby z surowców odzwierzęcych, nietypowe okazy zoologiczne i zabytki archeologiczne, narzędzia tresury i opieki. Relacje ludzi ze zwierzętami oraz ich rolę i status w społeczeństwie przedstawiono za pomocą pięciu kategorii: okazy, towar, siła robocza, towarzysze, sąsiedzi.

Uzupełnieniem każdej części wystawy są prace współczesnych artystów m.in. Diany Lelonek i Bartosza Kokosińskiego, które stanowią krytyczny komentarz do poruszanych zagadnień, pokazują dzisiejszą perspektywę, a często, zaglądają w przyszłość międzygatunkowych relacji.