image1 image2 image3

Witamy serdecznie na naszej stronie internetowej


Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i B, przeznaczonym dla 60 dorosłych osób, w tym:

typ A – dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych, które nie wymagają leczenia szpitalnego – usługi realizowane w lokalu przy ul. Św. Wincentego 85,
typ B – dla 30 osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym lub umiarkowanym, a także z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne – usługi realizowane w lokalu przy ul. Suwalskiej 11).

Do Środowiskowego Domu Samopomocy "Na Targówku" mogą być kierowane osoby zamieszkałe na terenie m. st. Warszawy, z zastrzeżeniem, że uczestnikami zajęć mogą być także mieszkańcy sąsiednich gmin, jeżeli Dom dysponuje wolnymi miejscami oraz zostało zawarte porozumienie na realizację zadania publicznego między odpowiednimi organami jednostek samorządu terytorialnego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Biuletynem Informacji Publicznej, który dostępny jest tutaj.