W 2020 ŚDS będzie realizował działania, które mają na celu:

 • Aktywizowanie społeczne podopiecznych
 • Przeciwdziałanie ich wykluczeniu w społeczeństwie
 • Udzielanie kompleksowej pomocy przy rozwiązywaniu trudnych spraw i problemów
 • Dbanie o bezpieczne i higieniczne warunki pobytu
 • Naukę umiejętności przydatnych w samodzielnym życiu
 • Współpracowanie z rodzinami uczestników
 • Budowanie pozytywnego wizerunku osoby z niepełnosprawnością intelektualną

  Oferujemy:

 • Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
 • Trening funkcjonowania w codziennym życiu
 • Trening umiejętności spędzania czasu wolnego
 • Zajęcia ruchowe
 • Zajęcia plastyczne i rękodzielnicze
 • Zajęcia ceramiczne
 • Zajęcia komputerowo-multimedialne
 • Choreoterapię
 • Biblioterapię
 • Filmoterapię
 • Trening relaksacyjny
 • Zajęcia polisensoryczne
 • Zajęcia rewalidacyjne
 • Trening pamięci
 • Trening komunikacji alternatywnej AAC
 • Wsparcie psychologiczne dla uczestników i ich rodzin