informacja

Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Targówku” 03-291 Warszawa, ul. Św. Wincentego 85, tel./fax (0-22) 614-21-33, e-mail: sds@sds-targowek.waw.pl

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID -19, działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Targówku” zostaje zawieszona do odwołania. W tym czasie pracownicy pełnią dyżury telefoniczne pod nr telefonów:

508 661 167

(22) 614 21 33

Za …

Ze
względu na ryzyko zakażenia koronawirusem powinniśmy ograniczać
wyjścia z domu. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych i z obniżoną
odpornością, w tym przewlekle chorych. Dlatego miasto ruszyło z
akcją zachęcającą mieszkańców do pomocy osobom, które
najpilniej potrzebują wsparcia.

– Na czas zagrożenia koronawirusem szczególnie osoby starsze i
samotne mogą potrzebować wsparcia w zrobieniu codziennych zakupów,
wyrzucaniu śmieci czy wyprowadzeniu psa. Ruszamy z …

Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Targówku” z lokalizacją przy ul. Suwalskiej 11 przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzimy kompleksowe zajęcia mające na celu wspomaganie i usprawnianie funkcjonowania uczestników w różnych sferach życia. Głównym założeniem przy planowaniu pracy jest pomoc uczestnikom w podtrzymywaniu nabytych umiejętności : rozwijanie zaradności, usprawnianie psychiczne i fizyczne oraz poprawa umiejętności …

6 lutego 2020

Uczestnicy wzięli udział w balu integracyjnym w Domu Kultury Zacisze. Była to wspaniała okazja do zabawy, tańca i spędzenia czasu wśród podopiecznych z innych ośrodków.